Het Lutterzand

Eén van de meest specifieke gebieden langs de rivier de Dinkel is het Lutterzand. De Dinkel zelf vormt hier een grillige grens tussen de lager gelegen ?stroomdalgraslanden? en een hoger gelegen stuifzandgebied. De steile oevers vormen een bron van informatie over de geschiedenis van het Dinkeldal vanaf de laatste ijstijd. In het Lutterzand groeien prachtige jeneverbes - struwelen of zoals de Twentenaar ze noemt ?woagholt?, terwijl het verdere landschap wordt afgewisseld met grillige vliegdennen, grove dennenbossen en heidevelden.
Karakteristieke vogels als buizerd, zwarte- en bonte specht, staartmees, boomleeuwerik, maar ook andere (zang-)vogels zijn daar waar te nemen.

Het riviertje de Dinkel is de biotoop van de gele kwikstaart en de ijsvogel en niet te vergeten de oever -zwaluw. De rivier wordt omzoomd door loofhout, een afwisselend beeld van opgaande eiken en lage struiken van wilg, sleedoorn, wilde roos, wegedoorn en kardinaalshoed.

Wandelroutes zijn er in het Lutterzand te kust en te keur. Zeven verschillende, met paaltjes uitgezette, wandelroutes met een lengte van totaal 21 km. laten u de mooiste plekjes van het Lutterzand beleven. Deze kunnen begonnen worden vanaf restaurant ?Florilympha? en ?het Paviljoen?.